قاصدکهاکودکی ام پر بود از قاصدکها

هر چه که میگذرد

دیدم بسته تر می شود...

از آفتاب دلگیرم 

از قاصدکها که دیگر نمی آیند

حال کودکی را از دست دادم 

سادگی را

شاید هم مهربانی را

دگر چه را از دست خواهم داد!؟؟!

ای عمر!

بس است دیگر...

نگذر...

(کپی با شرایط پست اول)فاطمه .ک

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
یک پله تا خدا

[لبخند] از بس گفتی دوست ندارم 2ست رو باختیم[ناراحت][سبز][نگران][قلب][سوال][ناراحت][اضطراب][اضطراب][اوه][تلفن][شکست][من نبودم]