♥☆♥ماه گردویی♥☆♥

آفتاب آبنباتی: الهی ، همنشین از همنشین رنگ می گیرد ، خوشا آنکه با تو همنشین است . . .

اشک ها قطره نیستند!

خدایا به بندگانت بفهمان  ﺍﺷﻚ ﻫﺎ ﻗﻄـﺮﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨـﺪ ! ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻠﻤـﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﻨـﺪ .... ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ : پیـﺪﺍ ﻧـﻤﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید
شهریور 94
80 پست
مرداد 94
137 پست